Kongegården i Halden

Kongegården, også kjent som Wielegården er en fredet bygning i Halden sentrum.

Huset sto ferdig i 1820 og ble den gang brukt som bolig av Mads Wiel. Kongegården er et majestetisk bypalé bygget etter 1700-tallets klassisistiske mønster, etter Københavnsk forbilde.

Etter 1897 har Kongegården hatt skiftende eiere og har vært brukt til forskjellige former for næringsvirksomhet.  Sommeren 2021 kjøpte Østby Eiendom AS denne gården og vi ser nå frem til å sette den tilbake til den stand en slik praktgård fortjener.

Om prosjektet

 

Bygningen ligger helt ut mot elva Tista og er bygd på tømmerflåter, noe som var vanlig fundamentering ved dårlige grunnforhold den gang.  I løpet av årene har det oppstått setningsskader i bygningen og man har brukt flere millioner kroner på å stabilisere bygningen.

Vi har nå startet med restaurering av fasadene. Her fjernes all dårlig puss før vegger erstattes med ny puss og males. Deretter skal noen vinduer byttes, mens noen vinduer skal restaureres.  Taket vil repareres og her vil skifer erstattes med glasert sort takstein da det var slik det opprinnelige taket var på 1800 tallet. Bygningen er dessverre i stort forfall innendørs også så her trengs betydelige midler, tid og tålmodighet før man kan ønske dere velkommen inn.

Historien

Kongegården er tegnet av arkitekt Friedrich Christopher Gedde som bolig for konsul Mads Wiel etter bybrannen i 1817. Bygningen, som stod ferdig i 1820, har en sentral beliggenhet på Wiels Plass ved det nordre brofestet ved broen over elven Tista.

Kongegården er i klassisistisk stil med halvsøyler, tempelgavl og oppført i pusset tegl. Byggmester Oppmann og murmester Wennergren ble hentet fra Uddevalla for å føre opp bygningen, som kostet 16 500 spesidaler da den stod ferdig. Halden, eller Fredrikshald som byen het den gang, var en viktig og svært rik kjøpmannsstad. Og var man rik skulle man vise det, slik Mads Wiel gjorde ved å bygge denne gården.

Huset er strengt komponert, over to etasjer på en høy sokkelmur. Vinduene har ikke dekorerte omramminger, men fasadene er utstyrt med flate pilastre. På hovedfasaden er pilastrene kanellerte (med riller) og bekrones av en tempelgavl. Gesimser og relieffer er ganske flate og gir liten skyggevirkning. For å realisere prosjektet måtte Wiel låne penger av kong Karl III Johan og etter at Kong Karl Johan besøkte Halden i 1839 og bodde hos Mads Wiel ble huset på folkemunne kalt Kongegården.  I tillegg til nevnte konge har kongene Oscar I, Karl XV og Oscar II alle overnattet her.

Etter 1897 har gården hatt skiftende eiere og vært brukt til forskjellige former for næringsvirksomhet. Vi kan nevne bl.a. som hotell, serveringssted, forretninger og pølsemakeri. Allerede i 1923 ble gården fredet og således en av de første historiske bygningene som ble fredet i Norge.