Bratt læringskurve for møbelhandleren

Første leietaker ut i 2023 er Roy Ruud hos Fagmøbler.

Les mer

Anett kaller seg en utadvendt introvert

Du møter mange klare blikk i bildene til Anett.

Les mer

Miljø og bærekraft i fokus

Bærekraftige løsninger med vekt på god arkitektur, varige materialer og respekt for miljø er viktig for oss i Østby Eiendom. Våre løsninger tilfredsstiller fremtidens krav, vi vil at våre bygg skal være tilgjengelig for alle og være et verdifullt innslag i landskap og bybilde.