En lang vei å gå!

Bygningen ligger helt ut mot elva Tista og er bygd på tømmerflåter, noe som var vanlig fundamentering ved dårlige grunnforhold den gang.  I løpet av årene har det oppstått setningsskader i bygningen og man har brukt flere millioner kroner på å stabilisere bygningen.

Vi har nå startet med restaurering av fasadene. Her fjernes all dårlig puss før vegger erstattes med ny puss og males. Deretter skal noen vinduer byttes, mens noen vinduer skal restaureres.  Taket vil repareres og her vil skifer erstattes med glasert sort takstein da det var slik det opprinnelige taket var på 1800 tallet. Bygningen er dessverre i stort forfall innendørs også så her trengs betydelige midler, tid og tålmodighet før man kan ønske dere velkommen inn.