35000 gatestein lagt!

I sommer ble ikke mindre enn ca 35.000 gatestein lagt utenfor Kongegården i Halden.

I juni, når det var som varmest, startet Stensetting AS legging av gatesteinen som skal pryde gårdsplassen utenfor Kongegården i flere hundre år fremover.  De 10×10 cm store steinene er lagt i like store buer og det krever stor nøyaktighet og ikke minst en god rygg.  Ved å legge gatesteinen i buemønster låser man bedre steinen slik at den kan utsettes for større belastning uten at de beveger seg. Flott blir det også!

Brolegging av små gatestein i buemønster ble standard gatedekke i norske byer i på 1900-tallet. Opprinnelig ble navnet «brostein» gitt på grunn av den første bruken av steinen, da den ble brukt til å lage broer over bekker, myrer og andre fuktige områder.

Fra 1920-30 ble smågatestein i buemønster benyttet i stort omfang som dekke på sentrale veier og gater her i landet. Brosteinen endret senere navn til gatestein og den er som regel råhogd og laget av granitt.  Smågatestein er kubisk og vår stein, som tidligere er brukt ett annet sted i landet, veier ca 2,5 kilo pr stk.   Med våre 35.000 nedlagte stein så betyr det en totalvekt på hele 87 tonn.