Liten titt under presenningen i Kongegården.

Kongegården er nå delvis pakket inn og under presenningen har arbeidene med å fjerne eksisterende puss begynt.

Det er tidkrevende jobb å fjerne den gamle fasadepussen, men folk fra Lasse Holst AS er godt i gang.  Når all puss som ikke kan beholdes er fjernet og fasadene er rengjort vil de få ny puss og males tilnærmet originalfargen fra 1820.