Vår satsning på ren energi

Vi utnytter solens kraft!

Vi er glade for å kunngjøre at vårt solcelleanlegg i Walkersgate 10 nå er i full drift! Solcellepanelene på nabobygget vil være i operasjon før jul, og vi fortsetter arbeidet med å implementere solenergiløsninger på resten av takene våre fortløpende. Denne spennende utviklingen markerer et betydelig skritt mot en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid. Vi ser frem til å dele fordelene av ren energi med vårt lokalsamfunn og fortsetter vårt engasjement for grønn praksis.

Solceller gir ren og fornybar energi direkte fra solen. Ved å utnytte solens kraft, reduserer vi vår avhengighet av tradisjonelle energikilder og bidrar til å redusere utslipp av klimagasser.  Investeringskostnadene for solcellesystemer har gått ned de siste årene, og installasjonen vår vil over tid generere betydelige kostnadsbesparelser på strømregningen for oss og våre leietakere. Solenergi er en lønnsom og langsiktig investering som gir minimal påvirkning på økosystemet, sammenlignet med tradisjonelle energikilder.  Ved å ta i bruk solenergi reduserer vi vårt karbonavtrykk og de forventede årlige besparelsene i CO2-utslipp vil være ca 825 tonn CO2.  Vår produksjon er beregnet til å utgjøre ca 75% av det totale energibehovet vi har på Høvleriet.

Viktig er det også å nevne at den produserte solenergien som ikke forbrukes internt, ikke blir bortkastet. Ved å selge vår overskuddsenergi til strømselskapet, bidrar vi til å forsyne våre naboer, som kanskje ikke har solcelleanlegg, med ren energi. Kortreist er bra for miljøet.

Vi er glade for å være en del av den grønne energirevolusjonen og ser frem til å oppleve de mange positive effektene av vår solcelleinstallasjon.