Låsesmedens hverdag

Låsesmeden har også blitt digital

Målt i areal er ikke denne virksomheten den største på Høvleriområdet, men for en del vil den oppleves som den viktigste når det virkelig gjelder. Har du vært så uheldig å låse deg ute, eller i verste fall låst deg inne, så er det betryggende å vite at det er hjelp å få.

Låssenteret holder til mellom Monter og bowlingen på Høvleriet. Denne beskjedne murbygningen skal visstnok en gang ha inneholdt en smie. Vi kan kanskje driste oss til å si at Låssenteret dermed viderefører en tradisjon. Verkstedet bak butikklokalet forteller oss at låsesmedens hverdag fremdeles byr på håndverk, selv om yrket i dag omfatter langt mer enn det tradisjonelle bildet mange vil ha av låsesmeden.

Bedriften het opprinnelig Fredriksstad Låsservice, som var etablert med en egen avdeling i Halden. Fra 2018 ble det til Låssenteret, etter at nye eiere kom inn. Avdelingen i Halden er bemannet med én mann, Ambjørn Pettersen, som daglig pendler til jobb fra Gressvik. Han begynte i avdelingen i Halden samtidig med at vi ble rammet av pandemien, og forteller at det var en spesiell tid også for Låssenteret.

Krevende pandemi

– Vi var nødt til å tilpasse oss de reglene som gjaldt. Slik ble vi berørt som alle andre bedrifter. Vi måtte stenge butikken, men vi var jo tilgjengelig på telefon, og måtte finne på nye løsninger for å kunne betjene kundene. Folk kunne hente varer utenfor døra, eller vi leverte utenfor døra til folk, uten nærkontakt.
Desinfeksjonvæske var i flittig bruk, her som i alle andre virksomheter.

– Nå var vi også litt heldige på den måten at vi stort sett ikke har behov for å gå inn til folk, slik som for eksempel en rørlegger. Der det var behov for befaringer kunne vi ofte gjøre det med god avstand, og noen ganger var det tilstrekkelig med et bilde på epost eller på telefonen.

Når du kommer inn i lokalet til Låssenteret, forstår du fort at den digitale revolusjonen har gjort sitt inntog også i denne bransjen. En dørlås er langt mer mangfoldig begrep enn det var for noen tiår siden. Mange har valgt kodelåser som betyr at de ikke lenger trenger å huske hvor de har gjort av nøkkelen. De må bare sørge for å huske tallkombinasjonen, for det er ingen tast på låsen der det står «Glemt kode?»

Dette er en av de vanligste kodelåsene for ytterdører, forteller Pettersen.
Dette er en av de vanligste kodelåsene for ytterdører, forteller Ambjørn Pettersen.

 

Nøkkelen – ikke på museum

Det er ikke alle som er fortrolige med at verden blir stadig mer elektronisk avansert. De som bærer på den digitale frykten, kan finne trøst i veggen bak disken i Låssenteret. Her henger det som måtte finnes av nøkkelemner. Den vanlige nøkkelen er på langt nær moden for museum.

Likevel er det ingen tvil om at utviklingen går i retning av mer digitale løsninger også i låsesmedens verden. Ambjørn Pettersen forteller at i nye boliger velger stadig flere kodelåser, og løsninger med app-styrte funksjoner.
– Folk synes det er praktisk å slippe å dra rundt på et stort nøkkelknippe med mange nøkler. Det er også mange som har nøkkellåser som velger å skifte til digitalt. Alle ytterdører har låser som kan byttes ut med nye elektroniske løsninger, men noen trenger mer tilpasning enn andre, forteller han.

– De yngre er kanskje mest fortrolig med det nye?

– Ja, men det er også en del eldre som er flinke til å bruke moderne løsninger.

– Har folk blitt mer opptatt av sikkerhet når de velger låser?

– De fleste er nok opptatt av at de har en god lås som er grei å bruke, men det er noen som vil sikre seg ekstra ved for eksempel å montere inn en ekstra lås. Det gjør det jo vanskeligere å komme inn, og en innbruddstyv vil gjerne fort inn og fort ut igjen.

– En innbruddstyv kommer seg inn hvis han vil, dessverre, men har du en godt sikret dør, så må tyven inn og ut gjennom for eksempel et vindu, og det gjør det mer komplisert å få med seg tyvgodset enn om døra sto åpen.

I vranglås

Den gamle sikkerhetslenken som holder døra på gløtt, er lite i bruk nå. Derimot er det mer vanlig med kikkhull i døra. Enten det gamle, originale kikkhullet, eller et elektronisk kikkhull med skjerm inne.

Nå handler ikke låsesmedens yrke om bare å holde uvedkommende ute. Ikke sjelden er det huseieren som trenger hjelp for å komme inn. Enten fordi nøkkelen har blitt borte, eller fordi det er noe som ikke fungerer. Når låsen har gått «i vranglås», som det heter, blir man helt avhengig av profesjonell hjelp.

– Vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig. Som regel blir det å bore ut låssylinderen og bytte den. Det går jo greit, men i enkelte tilfeller er det ingen annen løsning enn at vi må skjære over selve låsreilen, slåen mellom døra og karmen. Da er det større fare for at det blir skade på dør eller karm. Men det vil vi opplyse om først.

Denne nøkkelen kjenner de fleste, «nr 5» er en klassiker.

Vårtegn

Ambjørn Pettersen forteller at det er noen sesongvariasjoner også i denne bransjen.

– Nå går det mot vår, og da vet vi at det blir flere hytteoppdrag når sesongen skal forberedes. Et annet vårtegn er verandadører. Særlig eldre låser som er utsatt for slitasje og som kanskje har stått låst gjennom vinteren kan by på problemer når de skal tas i bruk igjen på våren.

Det er ikke bare private som har bruk for låsesmedens tjenester. Oppdragsmessig fordeler det seg omtrent likt mellom private og bedrifter. Når det gjelder det sistnevnte, dreier det seg mye om adgangskontroll. Det vil si systemer som regulerer hvem som skal ha adgang til hvilke områder i bedriften. I enkelte virksomheter er det strenge regler for det.

Hjelp fra Fredrikstad

– Hvordan takler du det å være alene i butikken og samtidig ha serviceoppdrag ute?

– Noen dager åpner jeg senere for å ta meg av utejobber, og jeg får også hjelp fra avdelingen i Fredrikstad til en del montasjeoppdrag. Noen ganger oppstår det akutte ting som krever at jeg må ut med en gang. Da må jeg stenge butikken midlertidig, men jeg har jo med meg telefonen, så jeg skal være tilgjengelig.

Samlingen av nøkkelemner i butikklokalet tilfredsstiller de fleste behov. Her er det også emner til gamle bilmodeller, men nøkler til nyere biler med startsperre må du til bilimportøren for å få erstattet. Du kan også velge og vrake mellom hengelåser med eller uten nøkkel, med kode eller fingeravtrykksleser.

Skulle du trenge den gode, gamle nøkkelen «nr. 5», så er den heldigvis fortsatt tilgjengelig. Kanskje vet du ikke hva «nr. 5» er, men du har ganske sikkert brukt den både titt og ofte. Den passer til låskassene som sitter i stort sett alle nyere innerdører.