Parkeringsplasser til leie

Vanskelig å finne ledig parkeringsplass i sentrum når du skal på jobb?

På Høvleriet og på Grønland 4 har vi parkeringsplasser til leie for deg som f.eks arbeider på Tista Senter eller i nærliggende butikker i sentrum.

På Høvleriet er det fortsatt noen ledige p-plasser ved siden av Høvleriet Barnehage.  Her er plassen asfaltert og hver leietaker får sin egen nummererte plass.  Det er kort vei ned til handelsområde på Høvleriet og Tista Senter. Se parkeringens beliggenhet på Høvleriet

Tomten ved siden av Coop Extra i sentrum har lenge blitt brukt som parkeringsplass av folk som arbeider i sentrum. Tomten skal på sikt bebygges, men frem til byggestart vil vi leie ut p-plasser til næringsdrivende og privatpersoner.  P-plassen vil være slik den fremstår i dag, gruset, men den vil bli måket og strødd.  Det er fri flyt, men det leies ikke ut flere plasser enn det antall biler det er plass til på tomten. Du skal altså være trygg på at det er plass til deg når du kommer.   Se parkeringens beliggenhet på Grønland.

Pris pr. mnd pr p-plass er 500,- inkl. mva.  Hvis man tenker seg 22 arbeidsdager pr mnd blir prisen rett under 23 kr dagen.  Oppsielse: Oppsigelsesmåned pluss neste måned.

Kontaktinformasjon

Ann-Lisbeth Østby
Tlf: 99 57 99 54
Epost: ann-lisbeth@ostbyeiendom.no