Parkeringsplasser til leie

Vanskelig å finne ledig parkeringsplass i sentrum når du skal på jobb?

På Høvleriet og på Grønland 4 har vi parkeringsplasser til leie for deg som f.eks arbeider på Tista Senter eller i nærliggende butikker.

På Høvleriet er det fortsatt noen ledige p-plasser ved siden av Høvleriet Barnehage.  Her er plassen asfaltert og det er ikke lange biten ned til handelsområde på Høvleriet og Tista Senter.

Tomten ved siden av Coop Extra i sentrum har lenge blitt brukt som parkeringsplass av folk som arbeider i sentrum. Tomten skal etterhvert bebygges, men frem til byggestart vil vi leie ut p-plasser til næringsdrivende og privatpersoner.  P-plassen vil være slik den fremstår idag, gruset, men den vil bli måket og strødd.  Det leies ikke ut flere plasser enn det antall biler det er plass til på tomten, du skal altså være trygg på at det er plass til deg når du kommer.

Pris pr. mnd pr p-plass er 500,- inkl. mva.  Hvis man tenker seg 22 arbeidsdager pr mnd blir prisen rett under 23 kr dagen.

Kontaktinformasjon

Ann-Lisbeth Østby
Tlf: 99 57 99 54
Epost: ann-lisbeth@ostbyeiendom.no