Stensvik

På Stensvik, nord for Strömstad i Sverige, har vi ett område hvor vi arbeider med en reguleringsplan for å få godkjent 13 tomter for bygging av boliger. Det er krevende å utvikle tomter i strandsonen, og arbeidet med disse tomtene har nå pågått siden 2008. Vi håper på endelig godkjenning innen 1-2 år.

Tomtene blir av høy standard, med kort avstand til stranden og vannet.