Ord fra arkitekten

Les arkitekt Markus Linge sine ord om hvordan Stenseth Grimsrud Arkitekter tenkte da de gikk løs på oppgaven med Batterifabrikken.

«Å transformere bygget fra treningssenter til nye boliger har vært en spennende oppgave. Vi har lagt vekt på å spille med på byggets premisser og å finne gode planløsninger med varierte størrelser.

Det har vært viktig for oss å spille på lag med den eksisterende bygningen og å integrere eksisterende konstruksjoner og vindusåpninger på en god måte. Gjenbruk av bygninger er gunstig i et miljøperspektiv og kan gi spennende løsninger som et rent nybygg ikke kan by på – her får beboerne gleden av å flytte inn i splitter nye, moderne leiligheter med både historie og særpreg.»

-Markus Linge

Stenseth Grimsrud Arkitekter AS

Gå til Batterifabrikkens prosjektside her!