Håndverkerens hverdag

Det er mange håndverkere som er i sving i Batterifabrikken hver eneste dag.

Høsten 2019 startet rivingsarbeidene i bygningen som sist huset Spenst .  Her ble heis, trappehus og alt av innvendig materiale fjernet.  Før jul startet arbeidene med å bygge det opp igjen,
time for time.  Her er det nå lagt uttallige armeringsmatter, isolasjon, kilometervis med
varmerør og tonnevis med betong er sprøytet inn.

Her er det viktig at logistikken går som planlagt og at hver håndverksgruppe holder sin fremdriftsplan.  Mye av arbeidet som gjøres vil aldri bli synlig, men er allikevel så viktigfor ett godt resultat.  Her på Batterifabrikken er vi like avhengig av alle, enten man er ryddehjelp eller formann.

Så langt går alt etter planen og vi er veldig fornøyd.