Fasadeendring

Den gamle Batterifabrikken blir til moderne leilighetsbygg.

Batterifabrikkens fasader har blitt nøye gjennomgått og utallige fuger blir pigget bort og erstattet med nye.  Gammel tegl blir renset og ødelagt stein blir erstattet med ny.  Det er ett tidkrevende arbeid, men nå begynner vi å se resultatet av alle arbeidstimene som er nedlagt.

Den siste måneden har det blitt laget nye åpninger hvor vinduer og balkonger skal på plass.  I løpet av september vil alle fire fasader fremstå i ny drakt for i disse dager pågår også montering av trappehus og heissjakt.